ერთი თვის პროცენტი -5.4 % წლიურიეფექტური პროცენტი - 94.3%
მინიმალური თანხა - 50 მაქსიმალური - 1200
მინიმალური ასაკი
20 წელი
სესხის ხანგრძლივობა
  30 დღე
 სესხის მიღება 
ერთი თვის პროცენტი 5,8%
წლიური ეფექტური პროცენტი 
100%

მინიმალური თანხა - 50 მაქსიმალური - 1000
მინიმალური ასაკი
20 წელი
სესხის ხანგრძლივობა
  61
დღე
 სესხის მიღება 
ერთი თვის პროცენტი-5,8%
წლიური ეფექტური
100%

მინიმალური თანხა - 50 მაქსიმალური - 1500
მინიმალური ასაკი
22 წელი
სესხის ხანგრძლივობა
3 დან 24 თვემდე
 სესხის მიღება 
საპროცენტო განაკვეთი - 5.9%
წლიური ეფექტური
96.39%
მინიმალური თანხა - 600
მაქსიმალური - 7500
ასაკობრივი შეზღუდვა
23 - 63
სესხის ხანგრძლივობა
3 დან 48
თვემდე
 სესხის მიღება 
ერთი თვის პროცენტი -5.4%
წლიურიეფექტური
94.3%

მინიმალური თანხა - 100
მაქსიმალური - 1500
მინიმალური ასაკი
20 წელი
სესხის მაქსიმალური ვადა არის
30 დღე.
 სესხის მიღება 
ერთი თვის პროცენტი -5.3%
წლიური ეფექტური
(60-100) %

მინილამური თანხა - 500 მაქსიმალური - 50000
მინიმალური ასაკი
22 წელი (მაქს 65)
სესხის ხანგრძლივობა
1 დან  60
თვემდე
 სესხის მიღება 
ერთი თვის პროცენტი-5.85%
წლიური ეფექტური პროცენტი
60%-99%
მინილამური თანხა - 50 მაქსიმალური - 800
მინიმალური ასაკი
20 წელი
სესხის ხანგრძლივობა
1 დან 31
დღემდე
 სესხის მიღება 
ერთი თვის პროცენტი -5%
წლიური ეფექტური
100%
მინიმალური თანხა - 50
მაქსიმალური - 900
მინიმალური ასაკი
20 წელი

სესხის ხანგრძლივობა
1 დან 36
თვემდე

 სესხის მიღება 
ერთი თვის პროცენტი - 5.4%
წლიური ეფექტური პროცენტი
96.4%
მინიმალური თანხა - 50 მაქსიმალური - 1000
მინიმალური ასაკი
20 წელი
სესხის ხანგრძლივობა
5 დან 30 დღემდე
 სესხის მიღება 
ერთი თვის პროცენტი- 5.85%
წლიური ეფექტური პროცენტი
43%-100%
მინიმალური თანხა - 50
მაქსიმალური - 1500
700 ლარამდე სესხი უფასოა
მინიმალური ასაკი
20 წელი
სესხის ხანგრძლივობა
 1 დან 24
თვემდე
 სესხის მიღება 
ერთი თვის პროცენტი-5.8%
წლიური ეფექტური პროცენტი
71%

მინიმალური თანხა 500 მაქსიმალური 3000
მინიმალური ასაკი
20 წელი
სესხის ხანგრძლივობა
3 დან 24
თვემდე
 სესხის მიღება 
ერთი თვის პროცენტი - 3.55%
წლიური ეფექტური პროცენტი
42%
მინიმალური თანხა - 500 მაქსიმალური - 3000
ასაკობრივი შეზღუდვა
23 - 65

სესხის ხანგრძლივობა
1 დან 12 თვემდე
 სესხის მიღება 


ონლაინ სესხები / onlain sesxebi

ონლაინ სესხები ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული მომსახურების სფეროა საქართველოში. სესხების ონლაინ რეჟიმში გაცემა ძალიან მოსახერხებელია მომხმარებლისთვის, რადგან მას სახლიდან გაუსვლელად შეუძლია მიიღოს მისთვის სასურველი ოდენობის თანხა – სასურველი პირობებით. ონლაინ სესხის მიღება შესაძლებელია განაცხადის შევსებიდან 5-10 წუთის განმავლობაში, დამოკიდებულია საკრედიტო კომპანიაზე. VOX.GE დაგეხმარებათ საუკეთესო საკრედიტო კომპანიის შერჩევასი, რადგან ჩვენთან მხოლოდ სანდო კომპანიებია განთავსებული.

სწრაფი სესხის მიღების პირობები / online sesxebi

ზოგადად, რომ მიიღო რამე, უნდა შეასრულო ან დააკმაოფილო გარკვეული მოთხოვნა. სწრაფი სესხების მისაღებადაც საჭიროა გარკვეული მოთხოვნების შესრულება. რომელიც სესხის მიღების წინაპირობას წარმოადგენს.

ძირითადად, სწრაფი სესხების საკრედიტო პირობები შემდეგნაირად გამოიყურება:

  • მომხმარებლი უნდა იყოს 20 დან 65 წლამდე
  • მომხმარებელი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე
  • მომხმარებელს უნდა გააჩნდეს აქტიური საბანკო ანგარიში
  • სწრაფი სესხების მოცულობა განისაძღვრება 50 დან 7500 ლარამდე

რა პროცედურებს გაივლით სესხის მისაღებად? / sesxebi

  1. უნდა შემობრძანდეთ ჩვენს საიტზე.
  2. უნდა აირჩიოთ სასურველი კომპანია.
  3. კომპანიის საიტზე გადასვლის შემდეგ ირჩევთ თანხის მოცულობას და სესხის ვადს.
  4. ვავსებთ განაცხადს სესხის მიღების შესახებ პირადი მონაცემებით.
  5. ველოდებით პასუხს და ვიღებთ თანხას 5-10 წუთის განმავლობაში.

თუ გსურთ ისარგებლოთ სწრაფი ონლაინ სესხით, უნდა აკმაოფილებდეთ ზემოთ მოცემულ კრიტერიუმებს, რათა მიიღოთ სასურველი ოდენობის თანხა, სასურველი კომპანიიდან.

რამდენი შეიძლება იყოს სესხის პროცენტი? ერთი თვის და წლიური ეფექტური?

ყველაზ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელსაც მომხმარებელი უპირატესობას ანიჭებს და განარჩევს სკრედიტო კომპანია A-ს B – სგან არის საპროცენტო განაკვეთი. ძალიან დიდი უკმაყოფილება არსებობს ხოლმე სესხის პროცენტთან დაგავშირებით, რომელიც ერთი წლის წინ კიდევ უფრო აქტუალური იყო. მისი აქტუალურობა ძალიან დიდმა საპროცენტო განაკვეთმა გამოიწვია. დღეს, ერთი თვის საპროცენტო განაკვეთი არ აღემატება 6% ს. რაც შეეხება წლიურ ეფექტურ პროცენტს, იგი განისაღვრება 42% დან 100% მდე. წლიური ეფექტურ პროცენტში შედის ყველა ფინანსური ხარჯი. იგი აგრეთვე ითვალისწინებს ფულის ღირებულების ცვლას დროში.

რომელ საკრედიტო კომპანიას უნდა ვენდო?

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საკრედიტო სფერო ძალიან განვითარებულია საქართველოში. შესაბამისად, საკრედიტო კომპანიები სანდოობის თვალსაზრისით მაღალ დონეზე იმყოფებიან. მიუხედავად ამისა, ჩვენს საიტზე შეხვდებით როგორც ყველაზე სანდო, ასევე ყველაზე გამოცდილ კომპანიებს.

რა ხდება ონლაინ სესხზე ვადაგადაცილების შემთხვევაში?

ისეთ დროს, როდესაც ვერ ახერხებთ სესხის უკან დროულად დაბრუნებას, საკრედიტო კომპანიები გიწესებენ დამატებით გადასახადს – პირგასამტეხლოს სახით. პირგასამტეხლო შეიძლება იყოს როგორც ფიქსირებული, ასევე ძრი თანხის პროცენტი, რომელიც პერიოდულად დაგეკისრებათ ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. შესაბამისად, თუ იცით, რომ სესხის დაბრუნებას ვერ შეძლებთ ერთ თვეში, აირჩიეთ ისეთი საკრედიტო კომპანია, რომელიც ერთ თვეზე მეტიდროით მოგასესხებთ თანხას. არსებობს განსხვავებული ალტერნატივაც, შეგიძლიათ გადაავადოთ სესხი თქვენთვის სასურველი ვადით, რა თქმა უნდა, სესხის გადავადებაც ფასიანია, თუმცა პირგასამტეხლოს სავარაოდო შედეგებზე ბევრად ნაკლები.

რა შემთხვევაში გავშავდები? რა მოყვება ჩემს გაშავებას?

ეგრეთწოდებული გაშავება, მოყვება სიტუაციას, როდესაც მსესხებელი თანხის უკან დაბრუნებას ვერ ახერხებს დროულად, გაშავება არ ხდება ერთ ან ორ გადაცილებულ დღეზე. თუ თქვენ კვირეებით და თვეებით მიატოვეთ გადახდა, საკრედიტო კომპანია გიწესებთ საჯარიმო პროცენტებს, რომლებიც ემატება თქვენს გადასახდელ ძირ თანხას. როდესაც კომპანიას გადაეწურება ყველა იმედი იმისა, რომ თქვენ გადაიხდით სესხს განთავსებენ შავ სიაში.

შავ სიაში მყოფი ადამიანი შეზღუდულია ან სრულად ჩამოწერილია საბანკო საფინანსო სფეროდან, რადგან მათი საკრედიტო ისტორია არ არის სუფთა. თქვენ ვერ შეძლებთ ვერცერთ ბანკში და საკრედიტო კომპანიაში სარგებლობას.


 onlain sesxebi / sesxebi / online sesxebi / სესხები / ონლაინ სესხები