onlain sesxebi

onlain sesxebi - ყველაზე მოთხოვნადი სფერო გახდა საქართველოში, რომელსაც უამრავი მომხმარებელი ჰყავს ყოველ თვიურად. ონლაინ სესხები ყველაზე მოხერხებული საშუალებაა სესხების მისაღებად სახლიდან გაუსვლელად. საქართველოს ტერიტორიაზე, ონლაინ სესხებს უამრავი კომპანია გასცემს, რომელთაც განსხვავებული საკრედიტო პირობები გააჩნიათ. განსხვავება კი გამოიხატება სხვადასხვა მახასიათებლებში, მაგალითად,როგორიცაა: საპროცენტო განაკვეთი, გასაცემი თანხის მოცულობა, სესხის პერიოდი, აგრეთვე პირველ აღებულ სესხზე თანხის მოცულობა. საქართველოს ტერიტორიაზე სესხების გაცემა ხორციელდება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეზე, რომელსაც განსაზღვრული ასაკობრივი კრიტერიუმები დაკმაყოფილებული აქვს. რადგან სესხები გაცემა, ძირითადად, იწყება 20 წლის ასაკიდან და 65 წლამდე მერყეობს, დამოკიდებულია საკრედიტო კომპანიაზე.

რამდენი არის onlain sesxebi ის მოცულობა?

onlain sesxebi - გვეხმარება მაშინ, როდესაც არ გაგვაჩნია ფულადი სახსრები ჩვენი მოთხოვნილებების დასაკმაოფილებლად, იგი სხვადასხვა მოცულობით გაიცემა, რომელიც საკრედიტო კომპანიაზე არის დამოკიდებული. სესხები გაიცემა 50 ლარიდან 7500 ლარამდე, ვსაუბრობთ სწრაფ სესხებზე. გარდა ამ ფულადი მოცულობისა, საკრედიტო კომპანიები გვთავაზობენ : 1000 ლარიან, 1500 ლარიან, 2000 ლარიან სესხებს, ჩვენი სურვილის და საჭიროებისამებრ. საკრედიტო კომპანიებისაგან, რომლებიც ამჟამად აქტიურად ეწევიან საკრედიტო მომსახურებას, ყველაზე სანდოობით გამოირჩევიან: ვივუსი, სოლვა, ზიპ კრედიტი - აგრეთვე სხვა კომპანებიც.

რისთვის გამოვიყენოთ onlain sesxebi?

გამოიყენება პიროვნული ინტერესების დასაკმაყოფილებლად, ჩვენი სურვილისა და საჭიროებისამებრ. დანიშნულების მხრივ მას მრავალი განშტოება აქვს, რადგან შეგვიძლია უამრავი დანიშნულება დავაკისროთ მას. მაგალითად, ბიზნესის გაფართოებას შევუწოთ ხელი, გაუთვალისწინებელი შემთხვევის დროს დახმარება გაგვიწიოს და ასე შემდეგ. ონლაინ სესხების საჭიროება ძალზე დიდია, თუმცა მას უამრავი კრიტიკოსიც ჰყავს, რომელთა უკმაყოფილებაც გამოწვეულია საპროცენტო განაკვეთის სიდიდით. გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთი დიდი კრიტიკით გამოირჩეოდნენ მომხმარებლები და სწუხდენ საპროცენტო განაკვეთის სიდიდეზე, მთავრობამ მიიღო რეგულაცია, და საპროცენტო განაკვეთმა ძალიან დაიწია,რამაც ძალიან შეუწყო ხელი ონლაინ სესხების მომხმარებლებს.

ონლაინ სესხების საპროცენტო განაკვეთი

onlain sesxebi - ს საპროცენტო განაკვეთი ძირიტადი პრობლემა გახლდათ, რომელიც მათ მომხმარებლებს ყველაზე მეტად აწუხებდთ და აწუხებთ ახლაც. თუმცა, საპროცენტო განაკვეთმა წინა წლებთან შედარებით საგრძნობლად დაკლო და ამ ეტაპისთვის, ერთი თვის პროცენტი 5.85% ს არ აღემატება ( სწრაფი სესხების) შემთხვევაში. წინა წლებში საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე 10-17% იც კი გახლდათ, რაც უმძიმესი გახლდათ მომხმარებლებისთვის. დღეს დღეისობით, სწრაფი სესხების კომპანიები ცდილობენ, რაც შეიძლება მოარგონ მომსახურება სესხების მომხმარებლებს, რადგან თანამედროვე კომპანიები ასეთ დიდ კონკურენციაში ვერას გახდებიან, თუ მათ მომხმარებლების ინტერესებზე არ იზრუნეს, შესაბამისად, ასეთმა მძაფრმა კონკურენციამაც შეუწყო ხელი საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას.

ჩვენ დაგეხმარებით onlain sesxebi - ის შერჩევაში

VOX.GE - არის საიტი, რომელიც გეხმარებათ საუკეთესო მომსახურების არჩევაში. ონლაინ სესხების სფერო ძალიან მოთხოვნადია, შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენს მომხმარებლებს დეტალური და ზუსტი ინფორმაცია მივაწოდოთ კონკრეტულ საკრედიტო კომპანიაზე. ჩვენთან განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაცია, დაგეხმარებათ საუკეთესო პირობის მქონე კომპანიის შერჩევაში. აქვე შეგიძლიათ იხილოთ სესხების სხვადასხვა კატეგორია, ავტო სესხები, გრძელვადიანი სესხები და ასე შემდეგ. ჩვენ მუდმივად ვანახლებთ ინფომაფიას თითოეული საკრედიტო კომპანიის პირობების შესახებ, შესაბამისად, ჩვენ ზუსტ ინფორმაციას გაწვდით მოქმედისაკრედიტო კომპანიების საკრედიტო პირობების შესახებ.

ონლაინ სესხების შერჩევისას დიდი ყურადღებაა საჭირო, რადგან გაუაზრებლად მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება პრობლემად გექცეთ. ყურადღებით გაეცანით თითოეული საკრედიტო კომპანიის პირობებს, რომლებსაც იხილავთ ჩვენს საიტზე. მნიშვნელოვანი პირობები, რომლებზეც ყურადღება უნდა გაამახვილოთ, ესენია: საპროცენტო განაკვეთი და სესხის ვადა. საპროცენტო განაკვეთის ცოდნის აუცილებლობა განპირობებულია იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ კონკრეტული მოცულობის თანხის სანაცვლოდ გიწევთ დამატებითი პროცენტის გადახდა, ამიტომაც, თქვენ წინასწარ უნდა იცოდეთ რამდენის გადახდა მოგიწევთ გამოსატანი სესხის სანაცვლოდ. სესხის ვადის ცოდნის აუცილებლობა კი განპირობებულია ორი მიზეზის გამო. პირველი - კომპანიები ვადაგადაცილებაზე დამატებით გადასახადს აწესებენ ჯარიმის სახით, რომელიც საშუალოდ 0.41% ს შეადგენს ძირი თანხისა. მეორე მიზეზი ის არის, რომ დიდი დროით ვადაგადაცილებაზე შესაძლოა თქვენ გაშავდეთ, ხოლო გაშავება ნიშნავს იმას, რომ ვერცერთი კომერციული ბანკიდან ვერ შეძლებთ სესხის აღებას, გაგიფუჭდებათ საკრედიტო ისტორია. გაითვალისწინეთ ჩვენი რჩევა და დაგეგმეთ თქვენი საკრედიტო ისტორია წარმატებულად.