სითი პარკი

სითი პარკი

CT-PARK.GE სითი პარკი საქართველოში პარკირების ადგილების მფლობელი უდიდესი კომპანიაა, რომელიც რამოდენიმე ქალაქს აკონტროლებს. მას შემდეგ, რაც თქვენ გადაიხდით სითი პარკი ს მიერ დაწესებულ საფასურს, რაც შეადგენს:50 ლარს ერთი წლის განმავლობაში 25 ლარს 6 თვის განმავლობაში 4 ლარს 1 კვირის განმავლობაშიშეგეძლებათ გააჩეროთ მანქანა თბილისში და ქუთაისში ნებისმიერ ადგილას 24 საათის განმავლობაში. პარკირების საფასურის გადახდა ხორციელდება შემდეგნაირად :  ფიზიკური პირის მიერ საქართველოში არსებულ ნებისმიერ საბანკო დაწესებულებაშ ან სწრაფი გადახდის აპარატებით.რა შემთხვევაში დაჯარიმდებით ct-park.ge ზე?თუ თქვენ არ გადაგიხდიათ პარკირების საფასური და მანქანა პარკირების ზონაშია გაჩერებული. არასწორად არის გაჩერებული მანქანა. ადგილი აქვს ორმაგ პარკირებას. სპეციალურ პარკირების ზონაში ნებართვის გარეშე მანქანის გაჩერებისას. თუ არ დგას ნიშანი და არ არის პარკირების ზონა დახაზული ან კიდევ თუ ავტომობილი გაჩერებულია ტროტუარზე.ყველას, ვისაც სითი პარკი ს ჯარიმა მოსვლია, გაუჩნდა ალბათ კითხვა, ხელი რომ არ მოვაწერო? რა მოხდება ?! თუ თქვენ გადაწყვიტეთ რომ ხელი არმოაწეროთ ჯარიმას და ამ გზით ფიქრობთ რომ თავს აარიდებთ ვალდებულებებს ცდებით. ყველაფერი სხვაგვარად არის და ჩვენ შევეცდებით დეტაურად განვმარტოთ ეს საკითხი.  თუ ადრესატმა ანუ  მან ვინც...
Read More