რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ევროპის წამყვან ქვეყნებში საპროცენტო განაკვეთი აღემატება საქართველოში ამ ეტაპისთვის დაფიქსირებულ საპროცენტო განაკვეთს. საქრთველოში ამ დროისთის, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 5% არის, და მაქსიმალრი 6% ს არ სცდება.კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საუბარია სწრაფ სესხებზე.

იხილეთ სტატისტიკა ვროპის წამყვანი ქვეყნების საპროცენტო განაკვეთებისა!