ონლაინ სესხები

ონლაინ სესხების აუცილებლობა დღითიდღე უფრო საჭირო ხდება,რადგამ მოთხოვნა ამ სერვისით სარგებლობისა ძალიან სწრაფად იზრდება. სესხები, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას პირადი დანიშნულებისთვის, ვიღებთ ფულადი საშუალებით,რომელსაც გვაწვდის საკრედიტო კომპანია - გარკვეული პირობების და კონკრეტული საპროცენტო განაკვეთის სანაცვლოდ. სესხები თანხის მოცულობით და გაცემის ხანგრძლივობით განსხვავდებიან, აგრეთვე აღსანიშნავია მინიმალური ასაკი,რომლის ქვემოთაც სესხები არ გაიცემა, აგრეთვე მაქსიმალური ასაკი,რომლის ზემოთაც სესხები არ გაიცემა.

მინიმალური ასაკი, რომლის დროსაც სესხის გამოტანა შესაძლებელი ხდება ჩვეულებრივი საქართველოს მოქალაქისთვის - არის 18 წელი, ხოლო სესხის გაცემა სტანდარტულად 20-21 წლის ასაკიდან ხორციელდება.  კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი,რომელიც სესხების ძირითადი მახასიათებელია - არის სესხის თანხობრივი მოცულობა, მინიმალური თანხა,რომელსაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები გთავაზობენ - არის 30 ლარი,თუმცა ამგვარი მომსახურებით მხოლოდ კომპანია ლენდო გვანებივრებს, სხვა კომპანიები, სტანდარტულად 50 ლარიდან იწყებენ სესხის გაცემას, რომელიც 2000 ლარამდე ადის. ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელი, რომლის გათვალისწინებაც თითოეულ სესხის გამომტანს საქმეს გაუმარტივებს, არის სესხის საპროცენტო განაკვეთის დადგენა.

ონლაინ სესხები და რჩევები მომხმარებლებს

ჩვენი ვებგვერდი ემსახურება სწორედ იმ ფაქტს, რომ ჩვენმა მომხმარებელმა შეძლოს მისთვის სასურველი კომპანიის არჩევა, კომპანიის, რომელიც სესხებს გასცემს მისთვის სასურველი პირობებით! ჩვენ არ ვემსახურებით არცერთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას და არ ვუწევთ არცერთს რეკომენდაციას, თუმცა გაძლევთ საშუალებას უმარტივეს და კომფორტულ გარემოში შეძლოთ სასურველი კომპანიის შერჩევა. სესხის ხანგრძლივობა არის აგრეთვე ძირითადი კომპონენტი,რომელიც ზოგჯერ გადამწყვეტი ფაქტორია მომხმარებლისთვის სესხის გამოტანის წინაპირობებიდან, მინიმალური ვადა არის 5 დღე, რომელსაც კომპანიები გვთავაზობენ, ხოლო მაქსიმუმ 36 თვემდე ავდივართ. ონლაინ სესხები, რომელიც ფულადი საშუალების სახით შესაძლოა მიღებულ იქნას მსესხებლის მიერ, წარმოადგენს რესურსს,რომელსაც ჩვენი სურვილების რეალიზაციას ვახმართ. სურვილების რიცხი შეიძლება ამოუწურავი იყოს, ამიტომ რამოდენიმე მაგალითს ჩამოგითვლით: საყიდლები, კომუუნალური გადასახადები, თანხის არ ქონა მოცემული მომენტისთვის - შესაძლოა სწორედ ამ მოვლენებმა განაპირობონ თქვენი მოთხოვნილება ონლაინ სესხების მიმართ. ჩვენი მთავარი მიზანი და ღირებულება ამ საიტის არსებობისა არის ის, რომ ჩვენს მომხმარებელს შევუქმნათ კომფორტული და სანდომიანი გარემო, რათა მიიღონ რაციონალური გადაწყვეტილება,რომელიც მათ საკრედიტო მომავალზე დადებით გავლენას იქონიებს. ჩვენი უმორჩილესი თხოვნა იქნება, სანამ ონლაინ სესხს გააფორმებთ, დეტალურად გაეცანით ყველა მიკროსაფინანსო თუ სწრაფი სესხების გამცემ კომპანიებს, გაითვალისწინეთ ჩვენ მიერ ჩამოთვლილი რჩევები - თუ თქვენ ამ მითითებებს ზედმიწევნით სწორად შეასრულებთ, მერწმუნეთ, სწრაფი ონლაინ სესხები თქვენთვის ჩვეულებრივი შემოსავლის წყარო გახდება, რომლის უკან დაბრუნებაც თქვენთვის უპრობლემოდ გახდება შესაძლებელი.

გისურვებთ წარმატებას!